Šúrovce

Mapa cintorína Šúrovce

Šúrovce

Zoznam pochovaných

Meno Priezvisko Rodné priezvisko Číslo hrobu Sekcia sektor Dátum narodenia Dátum úmrtia Dátum zmluvy

Posledné spomienky

Virtuálna spomienka
Navždy ♥️

Emília Ďurišová

Šúrovce

MM

15.05.2024

Virtuálna spomienka
Nezabudnem ♥️

Emília Ďurišová

Šúrovce

MM

15.05.2024

Virtuálna spomienka
Nezabudnem♥️

Ignác Ďuriš

Šúrovce

MM

15.05.2024

Virtuálna spomienka
Spomíname na Vás _ celá rodina.

Apolónia Pucheľová

Šúrovce

Puchel František

11.12.2023

Virtuálna spomienka
Spomínam

Cecília Richnáková

Šúrovce

Eva

17.11.2023

Virtuálna spomienka
S úctou spomíname. Vnučka Andrea s rodinou

František Hermanský

Šúrovce

vnučka Andrea

30.10.2023

Virtuálna spomienka
Každý z nás má spomienku, ktorá sa potichu vyroní z našich očí a steká dole po lícach ... Nedá sa zabudnúť... S láskou spomína vnučka Andrea s rodinou.

Albína Hermanská

Šúrovce

vnučka Andrea

30.10.2023

Virtuálna spomienka
Spomíname

Vladimír Sloboda

Šúrovce

Attila s priateľkou

29.10.2023