Produkty

Vyberte si z našich produktov pre správcov cintorínov

Virtuálny cintorín

Zoznam virtuálnych cintorínov

Informačná tabuľa

Ukážka grafiky informačnej tabule

Grafika

VÝBER NIEKTORÝCH REALIZÁCIÍ INFORMAČNÝCH TABÚL NA SLOVENSKU

Biely kostol

Bzince pod javorinou – horný

Čáry

Cífer

Drahovce

Jablonové

Krásno nad kysucou

Liptovská lužná

Lubica

Lubina

Oravský podzámok

Plavecký štvrtok

Podbranč

Prietrž

Rovinka

Selce

Senica

Spišská Belá

Spišská Stára Ves

Stará Bystrica

Veľké Kostolany

Veľký Biel

Vrbové

Vysoká nad Kysucou

Starý Smokovec

Zakamenné

Zálesie

Závod

OZNAČENIE HROBOVÝCH MIEST ČÍSELNÝM ŠTÍTKOM


Niekoľko dôvodov, prečo sa rozhodnúť práve pre nás

  • Samospráva neplatí žiadne licenčné poplatky za používanie virtuálneho infosystému.
  • Bezplatné prejavenie úcty svojim blízkym zosnulým zaslaním virtuálnej spomienky vo forme textového odkazu, pridaním spomienkových predmetov a fotografie zosnulého.
  • Zverejnením interaktívnej mapy cintorína a údajov o hrobových miestach na portály www.pamiatkazosnulych.sk a na oficiálnej stránke samosprávy, získa verejnosť prístup k základným informáciám bez nutnosti prvotnej komunikácie so správcom (zriadovateľom) cintorína.
  • Vyhľadanie a lokalizácia zosnulého na cintoríne 24 hodín denne pomocou informačnej tabule a virtuálneho infosystému.
  • Uľahčenie orientácie pre cezpoľných návštevníkov zobrazením mapových vrstiev cintorína na google mape.
  • Virtuálny systém umožňuje občanovi jednoduchú kontrolu dátumu splatnosti nájomnej zmluvy konkrétneho hrobového miesta.
  • Aktuálna pasportizácia cintorína, fyzická evidencia textových a obrazových údajov z hrobových miest.
  • Presná interaktívna mapa cintorína s možnosťou farebného odlíšenia hrobov významných osobností, hrobov s nezaplateným nájmom, plánovaných alebo rezervovaných hrobov.