Hrob č.: 214, Sekcia: B

Spať na cintorín Šúrovce

Spomienky

Virtuálna spomienka
Spomíname

Alojz Richnák

Šúrovce

Eva Richnáková

23.04.2018

Virtuálna spomienka
Spomíname, zajtra by oslávil otec 89 rokov

Alojz Richnák

Šúrovce

Eva

19.06.2019

Virtuálna spomienka
Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne. Sú to tí, ktorí sa dotkli nielen nášho srdca, ale aj našej duše... S P O M Í N A M E

Alojz Richnák

Šúrovce

C. Richnáková s rod.

02.11.2020

Virtuálna spomienka
spomíname

Jozef Hrušovský

Šúrovce

rod. Richnáková

02.11.2020

Virtuálna spomienka
Spomínam, zostaneš v srdci navždy dnes by mama oslávila 94 rokov

Cecília Richnáková

Šúrovce

Eva

17.11.2021

Virtuálna spomienka
Spomíname

Cecília Richnáková

Šúrovce

Dodo, Valika

05.12.2021

Virtuálna spomienka
Spomíname

Alojz Richnák

Šúrovce

Dodo, Valika

05.12.2021

Virtuálna spomienka
Spomíname

Alojz Richnák

Šúrovce

syn Dodo s rodinou

19.06.2022

Virtuálna spomienka
Spomíname

Alojz Richnák

Šúrovce

D, V

26.09.2022

Virtuálna spomienka
Ten,kto žije v srdci iných, ten nikdy nezomiera.

Alojz Richnák

Šúrovce

Eva Richnáková, ing.

01.11.2022

Virtuálna spomienka
Ten,kto žije v srdci iných, ten nikdy nezomiera.

Cecília Richnáková

Šúrovce

Richnáková Eva,ing.

01.11.2022

Virtuálna spomienka
SPOMÍNAM

Cecília Richnáková

Šúrovce

Eva

17.11.2022

Virtuálna spomienka
Spomíname

Alojz Richnák

Šúrovce

syn Dodo s rodinou

25.12.2022

Virtuálna spomienka
Spomíname

Cecília Richnáková

Šúrovce

syn Dodo s rodinou

25.12.2022

Virtuálna spomienka
Spomínam

Alojz Richnák

Šúrovce

Eva

21.06.2023

Virtuálna spomienka
Spomínam

Cecília Richnáková

Šúrovce

Eva

21.06.2023

Virtuálna spomienka
spomínam

Alojz Richnák

Šúrovce

Eva

17.09.2023

Virtuálna spomienka
Spomínam, chýbaš stále

Cecília Richnáková

Šúrovce

Eva

17.09.2023

Virtuálna spomienka
Spomínam

Cecília Richnáková

Šúrovce

Eva

17.11.2023

Virtuálna spomienka
spomíname

Alojz Richnák

Šúrovce

syn Dodo s rodinou

27.06.2024