Hrob č.: 699, Sekcia: B

Spať na cintorín Bzince pod Javorinou - Dolný

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka
Odpočívajte v pokoji... Jarmila

Milan Haluza

Bzince pod Javorinou - Dolný

Jarmila Mutafčievová

18.06.2024