Hrob č.: 232, Sekcia: A

Spať na cintorín Štiavnička

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka
Spomíname

Jozef Rázga

Štiavnička

rodina Mikulcová

23.12.2020