Hrob č.: 228, Sekcia: A

Spať na cintorín Štiavnička

Spomienky

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Monika Laclavíková

Štiavnička

Monika Laclavíková

28.10.2020

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Monika Laclavíková

Štiavnička

Monika Laclavíková

13.02.2021

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Monika Laclavíková

Štiavnička

Monika Laclavíková

13.02.2021

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Peter Laclavík

Štiavnička

Peter Laclavík

13.02.2021

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Monika Laclavíková

Štiavnička

Monika Laclavíková

06.04.2021

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Peter Laclavík

Štiavnička

Peter Laclavík

06.04.2021

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Peter Laclavík

Štiavnička

Peter Laclavík

06.04.2021

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji

Monika Laclavíková

Štiavnička

Monika Laclavíková

06.04.2021