Hrob č.: 123, Sekcia: A

Spať na cintorín Štiavnička

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka
odpočívajte v pokoji. s láskou Lenka

Mária Schwartzová

Štiavnička

pre Máriu Schwartzovu

28.10.2020