Hrob č.: 116, Sekcia: A

Spať na cintorín Štiavnička

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka
Spomíname

Peter Laclavík

Štiavnička

Daniela

26.10.2020