Hrob č.: 32, Sekcia: 0

Spať na cintorín Nemšová - Trenčianska Závada

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka

Irena Pavlačková

Nemšová - Trenčianska Závada

Milan

01.11.2020