Hrob č.: 21, Sekcia: 0

Spať na cintorín Nemšová - Trenčianska Závada

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka

Anton Ochran

Nemšová - Trenčianska Závada

Lubo

01.11.2020