Hrob č.: 13, Sekcia: A

Spať na cintorín Veľká Lehota

Fotografia hrobu

Pochovaní

Spomienky

Virtuálna spomienka
Odpočívaj v pokoji.

Jiří Mikulášek

Veľká Lehota

Ingrid Barancová

12.03.2023

Virtuálna spomienka
Spomíname

Koloman Víglaský

Veľká Lehota

Ingrid Barancová

12.03.2023

Virtuálna spomienka
Spomíname

Alojzia Víglaská

Veľká Lehota

Ingrid Barancová

12.03.2023