Prečo sa rozhodnúť pre pamätnú tabuľu?

 • Prejavenie úcty k pamiatke všetkým zosnulým
 • Zverejnené údaje na stránke www.pamiatkazosnulych.sk
 • Uľahčenie návštev a orientácie na cintoríne 24 hodín denne
 • Motivácia občanov ku kontrole správnosti údajov o hrobových miestach
 • Zvýraznenie aj nezaplatených hrobov bez nájomnej zmluvy občanov upozorňuje a zvyšuje počet zaplatených zmlúv za hrobové miesta
 • Ľahká orientácia nielen pre domácich obyvateľov, ale aj pre príbuzných zďaleka, ktorí si chcú uctiť pamiatku blízkych bez zdĺhavého blúdenia
 • Ľahká identifikácia voľných plôch a plánovanie nových hrobových miest, chodníkov a pod.
 • Posilnenie hrdosti voči predkom a významným osobnostiam, ktoré sa v obci/meste narodili alebo pôsobili
 • Aktuálna pasportizácia cintorína pre mesto/obec v digitálnej podobe na DVD – mapa cintorína, fotografie hrobových miest, databáza
 • Digitálna pamätná tabuľa na oficiálnej stránke obce/mesta Flexibilná a trvalá pamätná tabuľa z PVC dosky ( plastovo-hliníkovej ) a samolepiacej fólie
 • Tabuľa vydrží aj v extrémnych podmienkach – odoláva vode, mrazu a slnečnému žiareniu
 • Naformátovanie tabule do požadovaných rozmerov
 • Variabilné osadenie – do informačnej vitriny, na dome smútku, na oplotení cintorína a pod.

Špecifikácia jednotlivých prác a technologických postupov

 • Zameranie nadzemnej technickej infraštruktúry (oplotenie cintorína, chodníky, budovy, stavby)
 • Zameranie hrobových miest s grafickým rozlíšením hrobov, dvojhrobov, viachrobov, detských hrobov, urnových hrobov atď.
 • Zakreslenie nadzemnej technickej infraštruktúry (vodovodné zariadenie, studne, verejné osvetlenie, odpadové nádoby, kontajnery, stromy, zeleň a pod).
 • Vytvorenie sekcií – sektorov (podľa podkladov obecného / mestského úradu)
 • Očíslovanie hrobových miest (podľa podkladov obecného / mestského úradu)
 • Z nameraných a zakreslených dát vyhotovenie digitálnej mapy cintorína vo vektorovej grafike.
 • Fotodokumentácia a zosnímanie digitálnych fotografií hrobových miest
 • Vytvorenie databázy hrobových miest podľa pridelených čísiel
 • Zoradenie databázy zosnulých podla abecedy
 • Archivácia spracovaných údajov :
  1. digitálna mapa cintorínov vo vhodnom formáte na DVD
  2. databáza digitálnych fotografií hrobových miest na DVD
  3. databáza údajov o zosnulých (údaje z nasnímaných fotografií hrobov) na DVD
  4. situačný plán cintorína vytlačený na fotopapieri vo formáte A2 – A0
 • DTP práca (spracovanie údajov do tlačovej podoby)
 • Vytlačenie exteriérovej samolepiacej fólie (spracovaných údajov) na farebnom plotteri
 • Laminovanie samolepiacej fólie
 • Narezanie PVC dosky (podkladový materiál fólie) do požadovaného rozmeru
 • Aplikácia samolepiacej fólie s digitálnou potlačou na PVC dosku

Grafika pamätnej tabule

Navigačný systém pre cintorín

Špecifikácia systému:

 • Nosný zinkovaný stĺp so záslepkou – oceľový joklový profil
 • osadenie – zabetónovaním rozmer – 3000 x 90 x 4 mm
 • Objímka ( na osadenie 4 smeroviek ) so skrutkami ( 2 ks ) povrchová úprava zinkovaním
 • Smerová tabuľka ( smerovka ) – okraj spevnený rúrkou pozinkovaný plech s povrchovou úpravou podľa RAL rozmer – 100 x 500 x 1,5 mm
 • Aplikácia fóliového polepu obojstranne rozmer fólie – 100 x 500 mm

Výhody navigačného systému:

VARIABILITA
Navigačný systém možno vybudovať jednorazovo, alebo po častiach. Konštrukcia a jednotlivé časti systému sa môžu operatívne rozširovať, dopĺňať a meniť počet smerových tabuliek na stĺpoch podľa potreby. Systém umožňuje nasmerovať smerové tabuľky do ktorejkoľvek svetovej strany. Smerové tabuľky je možné umiestniť vo viacerých poschodiach nad sebou. Na každom poschodí môžu byť max.4 smerovky . Jednotlivé poschodia môžu byť voči sebe pootočené.

ODOLNOSŤ
Systém je odolný voči extrémnym poveternostným vplyvom, najmä silnému nárazovému vetru. Vďaka robustnému stĺpu a pevnému kotveniu smerových tabuliek, nevznikajú vplyvom vetra vibrácie, ktoré môžu časom uvoľniť spoje a zapríčiniť rozpad systému.

ORIENTÁCIA
Vybudovanie navigačného systému pomáha návštevníkom cintorína sa cielene zorientovať a nájsť sekciu ( sektor) , ktorý hľadajú.

Označenie hrobového miesta číselným štítkom

Označenie sekcie / sektora

Informačná vitrína

ROZMER
(V-Š-H)
POČET STRÁN
FORMÁT
OTVÁRANIE OKNA
(hydraulické vzpery)
UMIESTNENIE VÝPLŇ OKNA
700-940-608 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)sklo
700-940-608 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)polykarbonat
1000-730-609 x DIN A4bočné otváranieso stojanom (elipsa)sklo
1000-730-609 x DIN A4bočné otváranieso stojanom (elipsa)polykarbonat
1000-940-6012 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)sklo
1000-940-6012 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)polykarbonat
1000-1160-6015 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)sklo
1000-1160-6015 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)polykarbonat
1000-1360-6018 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)sklo
1000-1360-6018x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)polykarbonat
1000-1580-6021 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)sklo
1000-1580-6021 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)polykarbonat
1000-1780-6021 x DIN A42PLPso stojanom (elipsa)polykarbonat

POZNÁMKY:
– vyrobená z hliníkových profilov povrchovo upravených
– odolná proti poveternostným vplyvom , vhodná do exteriéru
– vnútorná plocha magnetická + voľby farby pozadia, prípadne zadná plocha može byť z plastu
– povrchová úprava eloxovaním
– uzamykateľná
– variabilita pri vytváraní zostáv viacerých vitrín
– záruka 5 rokov na vitrínu, 2 roky na uzamykací mechanizmus
– otváranie okna pomocou hydraulických vzpier
– výplň okna sklo, alebo polykarbonát
– možnosť povrchovej úpravy skla alebo polykarbonátu vrstvou ANTI-GRAFFITI
– možnosť LED osvetlenia informačnej vitríny
– umiestnenie pomocou stojana zabetónovaním alebo pomocou príruby kotviacimi skrutkami
STOJAN:
k zabetónovaniu………………………………………………………….. 50x67xL-2700
s prírubou…………………………………………………………………….. 50x67xL-2000
( uchytenie pomocou kotviacich skrutiek )

 • Informačná tabuľa hrobových miest priniesla vačšiu informovanosť o zosnulých, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne v Čároch. Zaznamenali sme väčší záujem o voľné hrobové miesta. Vďaka informáciám z pamätnej tabule majú občania väčší prehľad o zomrelých. Taktiež nás ľudia informujú o tom, ak nastala chyba v databáze zomrelých.

  Ing. Martin Královič, starosta obce Čáry
 • Realizácia pasportizácie a osadenie orientačných tabúl uľahčilo návštevy zriadených 5 cintorínov. Je pomerne ľahká orientácia pre mnohých občanov ale aj vzdialených príbuzných, ktorí si chcú uctiť pamiatku zosnulých. Z vytvorenej databázy sú zabezpečené bezproblémové uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, plánovanie nových hrobových miesta informovanosť o neplatičoch za hrobové miesta. Výhodou je, že táto databáza je pravidelne doplňovaná o nové HM alebo mená na hrobových miestach. Hodnotenie zo strany občanov a ďalších návštevníkov je pozitívne a za spracovanie tohto projektu ďakujeme.

  Ing. Július Duranzia, starosta obce Diviaky nad Nitricou
 • Informačná tabuľa priniesla mnoho prehľadných informácií. Občania si chvália lepšiu orientáciu v miestnom cintoríne a zlepšil sa aj prehľad obsadenosti hrobových miest. S informačnou tabuľou, zatiaľ žiadny problém nebol.

  Ing. Juraj Uhrin starosta obce Valaská
 • Informačná tabuľa nám priniesla sprehľadnenie a lepšiu orientáciu priamo návštevníkov priestoru cintorína v obci Lubina. Pozostalí, ktorí navštevujú hroby svojich zosnulých príbuzných vyjadrili niekoľkokrát spokojnosť nad orientačnou tabuľou. Domáci sú spokojní aj z pohľadu sprehľadnenia umiestnenia rodinných hrobových miest, kde niekedy prichádzalo k mylným interpretáciám hlavne pri zle označených hroboch. Samozrejme ak nám to rozpočet dovolí, budeme pokračovať v aktualizácii informačnej tabule a vylepšovaní celého orientačného systému prostredníctvom Vašej spoločnosti.

  Ing. Martin Beňatinský, starosta obce Lubina
 • Tabuľu ktorú sme si u Vás objednali je výbornou pomôckou ako nájsť hrob svojich blízkych alebo aj vzdialených príbuzných. Veľmi dobre slúži predovšetkým pri pamiatke zosnulých, kedy cintorín navštevujú mnohí ľudia a nie všetci si pamätajú, kde sa hroby ich príbuzných nachádzajú. Hodnotím to veľmi kladne.

  Mgr. Gilbert Liška starosta obce Veľké Kostoľany
 • Obec Zákamenné má na miestnom cintoríne umiestnené Vami vyhotovené pamätné informačné tabule. Nepomáhajú orientovať sa len občanom, ktorí prídu z rôznych kútov Slovenska a z cudziny hľadať svojich príbuzných zosnulých, ale veľakrát aj miestnym. Zatiaľ sme sa stretli len s pozitívnymi ohlasmi. Ďakujeme za spoluprácu a v prípade záujmu, môžeme Vašu firmu vrele doporučiť.

  Ing. Milan Vrábeľ starosta obce Zákamenné
 • Po umiestnení tabúľ sa občania vyjadrili, že v prospech príbuzných je to veľmi dobrá vec, nakoľko si rýchlym spôsobom nájdu ich hrobové miesta, dokonca aj tí ktorí po rokoch navštívia hrobové miesta sa nám ohlásili o úhradu doposiaľ neuhradených hrobových miest za príbuzných.

  Anton Danter, starosta obce Veľký Biel
 • Realizáciou osadenia pamätných tabúl na pohrebiskách nášho mesta získali občania a návštevníci prehľad o zosnulých, o zazmluvnenosti jednotlivých hrobových miest, o voľných hrobových miestach, o možnosti plánovať nové hrobové miesta. Výhodou je, že databáza je pravidelne doplňovaná o nové hrobové miesta a mená zosnulých. Aj zo strany občanov získavame informácie v prípade nezrovnalostí v databáze a hneď pristupujeme k oprave. Zo strany občanov a návštevníkov pohrebísk v našom meste je hodnotenie spracovania pamätných tabúľ pozitívne.

  Ing. Jozef Harabin, primátor mesta Spišská Stará Ves