Pamätné tabule zosnulých

ABY SPOMIENKY NEZHASLI

Pošlite virtuálnu spomienku zosnulým

Prečo pamätnú tabuľu?

Prejavenie úcty k pamiatke zosnulým

Orientácia na cintoríne 24 hodín denne

Vydrží aj v extrémnych podmienkach

Digitálna pamätná tabuľa

 • Informačná tabuľa hrobových miest priniesla vačšiu informovanosť o zosnulých, ktorí sú pochovaní na miestnom cintoríne v Čároch. Zaznamenali sme väčší záujem o voľné hrobové miesta. Vďaka informáciám z pamätnej tabule majú občania väčší prehľad o zomrelých. Taktiež nás ľudia informujú o tom, ak nastala chyba v databáze zomrelých.

  Ing. Martin Královič, starosta obce Čáry
 • Realizácia pasportizácie a osadenie orientačných tabúl uľahčilo návštevy zriadených 5 cintorínov. Je pomerne ľahká orientácia pre mnohých občanov ale aj vzdialených príbuzných, ktorí si chcú uctiť pamiatku zosnulých. Z vytvorenej databázy sú zabezpečené bezproblémové uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, plánovanie nových hrobových miesta informovanosť o neplatičoch za hrobové miesta. Výhodou je, že táto databáza je pravidelne doplňovaná o nové HM alebo mená na hrobových miestach. Hodnotenie zo strany občanov a ďalších návštevníkov je pozitívne a za spracovanie tohto projektu ďakujeme.

  Ing. Július Duranzia, starosta obce Diviaky nad Nitricou
 • Informačná tabuľa priniesla mnoho prehľadných informácií. Občania si chvália lepšiu orientáciu v miestnom cintoríne a zlepšil sa aj prehľad obsadenosti hrobových miest. S informačnou tabuľou, zatiaľ žiadny problém nebol.

  Ing. Juraj Uhrin starosta obce Valaská
 • Informačná tabuľa nám priniesla sprehľadnenie a lepšiu orientáciu priamo návštevníkov priestoru cintorína v obci Lubina. Pozostalí, ktorí navštevujú hroby svojich zosnulých príbuzných vyjadrili niekoľkokrát spokojnosť nad orientačnou tabuľou. Domáci sú spokojní aj z pohľadu sprehľadnenia umiestnenia rodinných hrobových miest, kde niekedy prichádzalo k mylným interpretáciám hlavne pri zle označených hroboch. Samozrejme ak nám to rozpočet dovolí, budeme pokračovať v aktualizácii informačnej tabule a vylepšovaní celého orientačného systému prostredníctvom Vašej spoločnosti.

  Ing. Martin Beňatinský, starosta obce Lubina
 • Tabuľu ktorú sme si u Vás objednali je výbornou pomôckou ako nájsť hrob svojich blízkych alebo aj vzdialených príbuzných. Veľmi dobre slúži predovšetkým pri pamiatke zosnulých, kedy cintorín navštevujú mnohí ľudia a nie všetci si pamätajú, kde sa hroby ich príbuzných nachádzajú. Hodnotím to veľmi kladne.

  Mgr. Gilbert Liška starosta obce Veľké Kostoľany
 • Obec Zákamenné má na miestnom cintoríne umiestnené Vami vyhotovené pamätné informačné tabule. Nepomáhajú orientovať sa len občanom, ktorí prídu z rôznych kútov Slovenska a z cudziny hľadať svojich príbuzných zosnulých, ale veľakrát aj miestnym. Zatiaľ sme sa stretli len s pozitívnymi ohlasmi. Ďakujeme za spoluprácu a v prípade záujmu, môžeme Vašu firmu vrele doporučiť.

  Ing. Milan Vrábeľ starosta obce Zákamenné
 • Po umiestnení tabúľ sa občania vyjadrili, že v prospech príbuzných je to veľmi dobrá vec, nakoľko si rýchlym spôsobom nájdu ich hrobové miesta, dokonca aj tí ktorí po rokoch navštívia hrobové miesta sa nám ohlásili o úhradu doposiaľ neuhradených hrobových miest za príbuzných.

  Anton Danter, starosta obce Veľký Biel
 • Realizáciou osadenia pamätných tabúl na pohrebiskách nášho mesta získali občania a návštevníci prehľad o zosnulých, o zazmluvnenosti jednotlivých hrobových miest, o voľných hrobových miestach, o možnosti plánovať nové hrobové miesta. Výhodou je, že databáza je pravidelne doplňovaná o nové hrobové miesta a mená zosnulých. Aj zo strany občanov získavame informácie v prípade nezrovnalostí v databáze a hneď pristupujeme k oprave. Zo strany občanov a návštevníkov pohrebísk v našom meste je hodnotenie spracovania pamätných tabúľ pozitívne.

  Ing. Jozef Harabin, primátor mesta Spišská Stará Ves